અહીં 2020 ના સૌથી લોકપ્રિય TikTok ગીતો છે (અત્યાર સુધી)

બાળકો માટે શ્રેષ્ઠ નામો

TikTok સંગીતનું લોકશાહીકરણ કરી રહ્યું છે પ્રમાણમાં અજાણ્યા કલાકારો માટે સોશિયલ મીડિયા રેન્ક પર ચઢવાનું સરળ બનાવીને અને છેવટે ચાર્ટમાં ટોચનું સ્થાન મેળવવું.2020 ના સૌથી લોકપ્રિય TikTok ગીતો વિશે તાજગી આપનારી એક બાબત એ છે કે વિશ્વભરમાંથી પ્રખ્યાત અને ઓછા જાણીતા કલાકારોનું મિશ્રણ છે. સંગીત ઉદ્યોગ બદલાઈ રહ્યો છે, સીમાઓ તૂટી રહી છે — અને તે બધું TikTok પર થઈ રહ્યું છે.તેથી, તમે સાંભળતા રહો તે બધા TikTok ગીતો પાછળના વાસ્તવિક કલાકારો અહીં છે.1. જૉશ 685 દ્વારા લૅક્સ્ડ (સાઇરન બીટ) (અને પછી જેસન ડેરુલો દ્વારા સેવેજ લવ) )

આવતી કાલ માટે તમારી જન્માક્ષર

લોકપ્રિય પોસ્ટ્સ